پروژه ساختمان مرکز تحقیقات هواشناسی مشهد و مرکز اقلیم شناسی

زیر بنا 6700 متر مربع

مبلغ قرارداد :4،600،000،000 ریال

محل اجرا:مشهد- جاده سنتو - بعد از شرکت نفت -نرسیده به پلیس راه -اتو بان باغچه

کار فرما : سازمان هواشناسی کشور

نظارت : اداره کل ساختمان و توسعه ایستگاهها

تحویل قطعی 1378


Price
Call
Category
پروزه های اتمام یافته

You must download the Nextore app for ordering(Web version coming soon)